User Tools

Site Tools


zalozeni:experiment:exptype

ExperimentType

ExperimentType je hlavni trida pro dany typ experimentu. Poskytuje servicy pro defaultni konfiguraci i pro konfiguraci specifickou pro ExperimentInstance. Dale poskytuje servicu pro ukladani dat do DB (at uz finalni data nebo casove udaje z mereni), servicu pro export dat, factory pro grafiku a tridu reprezentujici celkovou logiku experimentu.

Kazda z vracenych trid je detailne popsana dale.

public class DokuwikiExpType extends ExperimentType {
 
	public DokuwikiExpType() {
		this.setName("Dokuwiki experimentType");
		this.setDescription(this.getName());
	}
 
	@Override
	public ExperimentInstanceDataService getDataService(ExperimentInstance instance) {
		return new DokuwikiDataService(instance);
	}
 
	@Override
	public ExperimentLogic getExperimentLogic() {
		return new DokuwikiExpLogic();
	}
 
	@Override
	public ExperimentTypeGraphicFactory getGraphicFactory() {
		return new DokuwikiGraphicFactory();
	}
 
	@Override
	public ExpTypeSettingsService getExpDefaultSettingsService() {
		return new DokuwikiExpTypeSettingsService(this);
	}
 
	@Override
	public ExpInstanceSettingsService getExpInstanceSettignsService(ExperimentInstance expInstance) {
		return new DokuwikiExpInstanceSettignsService(expInstance);
	}
 
	@Override
	public ExperimentExportService getExperimentExportService(List<ExperimentInstance> expInstances) {
		return new DokuwikiExportService(expInstances);
	}
 
}
zalozeni/experiment/exptype.txt · Last modified: 2016/07/22 15:15 by jlochman