User Tools

Site Tools


struktura:marklar-fx-common:standardfadeapp

Standard FadeApp

StandardFadeApp je zakladni trida pro spousteni cele aplikace. Provadi nacitani jadra a inicializaci vsech service. Behem nacitani zobrazuje splashscreen s informaci o stavu nacitani. Na zaver se spashscreen schova a zobrazi se StandardLayout. Vsechny aplikace by mely byt spousteny tridou extendujici StandardFadeApp, ktera se doplni o nasledujici main metodu

public static void main(String[] args) {
  savedArgs = args;
  launch(args);
}

je treba implementovat nasledujici dve metody

protected ConfigurationInitializer getConfigurationInitializer();
protected void terminateProcedure();

ConfigurationInitializer je interface pro inicializaci instrumentu a jazyku. terminateProcedure() je metoda volana pri ukonceni programu (napr. zapsani nulove teploty, pokud je pristroj jeste pripojen).

struktura/marklar-fx-common/standardfadeapp.txt · Last modified: 2016/07/20 16:38 by jlochman