User Tools

Site Tools


struktura:marklar-fx-common:settings:pripojeni

Pripojeni

Zalozka pro pripojeni je rizena controlelrem SettingsConnectionTabController. Je definovana v marklar-fx-common a jednotlive aplikace ji nemaji moznost nijak menit. Uzivatel by nemel tuto zalozku potrebovat, slouzi ale k ladeni pristroje a testovani jednotlivych komponent, zda jsou v pristroji spravne zapojeny.

V zavislosti na zvolenem Instrumentu tato zalozka zbrazuje Device jemu prirazena (v prvni zalozce Pripojeni) a prislusne Componenty (ve druhe zalozce Komponenty).

Pripojeni zobrazuje detaily k pripojeni a umoznuje pripojeni otestovat. Komponenty zobrauzje jednotlive komponenty s detailem, strucnym popisem jeho vyznamu, adresy a umoznuje vycist vsechny hodnoty. Component ma metody isWritable() a isReadable() (ktere rozhoduji na zaklade trid SetValueChecker a GetValueChecker) - byl tu problem s LabJackem, ktery automaticky nastavoval komponentu jako input/output podle toho, zda z ni bylo provedeno nejake cteni. U komponent, ktere jsou writable, je mozno zapisovat hodnoty.

Dale jsem mel problem pri rychlem cteni pres Modbus/TCP, proto je mezi cteni z komponent nastaven Thread.sleep(200).

struktura/marklar-fx-common/settings/pripojeni.txt · Last modified: 2016/07/21 11:13 by jlochman