User Tools

Site Tools


struktura:marklar-core:startaplikace

Start Aplikace

Samotna aplikace je spoustena tridou StandardFadeApp, ktera je v marklar-fx-common. Tato trida provadi inicializaci jadra pri soucasnem zobrazeni splash screenu. Jakmile je jadro inicializovano, zobrazi se grafika cele aplikace (StandardLayoutControler).

Inicializace jadra probha v nasledujicich krocich

 1. Vytvori se instance jadra
  Core core = new Core() 
 2. Jadro inicializuje konfiguracni servicy, kterym preda parametry z prikazove radky
  ConfigurationService conf = core.initConfiguration(savedArgs) 
 3. StandardFadeApp si vyzada ConfigurationInitializer (metoda getConfigurationInitializer musi byt implementovana).
  ConfigurationInitializer ci = getConfigurationInitializer() 

  kde ConfigurationInitializer je jednoduchy interface, ktery inicializuje instrumenty a jazyk

  public interface ConfigurationInitializer {
   public List<Instrument> initInstruments();
   public void initLanguage();
  }
 4. Inicializace samotneho jadra
  core.initializeCore(ci, conf);
public void initializeCore(ConfigurationInitializer configurationInitializer, ConfigurationService configService) throws Exception {
 // inicializace vsech service
 ServiceLocator.getInstance().initializeServices(configService);
 
 // z konfiguracniho souboru se nacte jazyk a do graphics a msg bundelu se pridaji baliky spolecne pro vsechny appky
 Locale.setDefault(ServiceLocator.getInstance().getConfigurationService().getConfigFileService().getLanguage());
 I18n.getGraphicsBundle().addBundle(ResourceBundle.getBundle("cz.jlochman.marklar.fxcommon.bundles.FXcommon"));
 I18n.getMsgBundle().addBundle(ResourceBundle.getBundle("cz.jlochman.marklar.fxcommon.bundles.FXcommonMessages"));
 // graphics a msg bundle se rozsiri o potreby aplikace
 configurationInitializer.initLanguage();
 
 // inicializace instrumentu
 ServiceLocator.getInstance().getInstrumentService().initInstruments(configurationInitializer);
 // inicializace ExperimentType
 List<Instrument> instruments = ServiceLocator.getInstance().getInstrumentService().getInstrumentList();
 ServiceLocator.getInstance().getExperimentService().initExperimentTypes(instruments);
}
struktura/marklar-core/startaplikace.txt · Last modified: 2016/07/20 09:53 by jlochman