User Tools

Site Tools


marklar:technologie

Technologie

Marklar je postaven nad nekolika technologiemi, ktere nam podstatne usnadnili celkovou praci, ale rovnez nas parkrat dovedli do stavu nepricetnosti.

Java SE8

Na Makrlaru jsme zacali pracovat, kdyz nejnovejsi verzi javy byla 1.8.45, coz je verze pouzita v celem Marklaru.

JavaFX

Grafika.

Hibernate

Vytvari ORM nad DB, je konfigurovan pres persistence.xml

Maven

Projekt management - vytvareni halvni verze jednotlivych projektu a provadi jejich kompilaci. Vse je nahrano u beryho na serveru http://berescak.cz:8081/artifactory/webapp/. Pristup k jednotlivym projektum popsan u projektu.

Konfigurovano v pom.xml. Cast pom.xml nastavujici build pro projekt plastometer

<build>
 <plugins>
  <plugin>
   <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
   <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
   <version>2.6</version>
   <configuration>
    <descriptorRefs>
     <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
    </descriptorRefs>
    <finalName>marklar</finalName>
    <archive>
     <manifest>
      <mainClass>cz.jlochman.marklar.plastometer.PlastTestApp</mainClass>
     </manifest>
    </archive>
   </configuration>
   <executions>
    <execution>
     <phase>package</phase>
     <goals>
      <goal>single</goal>
     </goals>
    </execution>
   </executions>
  </plugin>
 </plugins>
</build>

Git

Sprava dilcich verzi zdrojaku. Konkretni git je uveden u dilcich projektu.

marklar/technologie.txt · Last modified: 2016/08/01 10:45 by jlochman